Kwalifikacja B1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.