Kwalifikacja B1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

styczeń 2017

Kwalifikacja B.1 – styczeń 2017