Kwalifikacja B1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.