Kwalifikacja B1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.