Kwalifikacja B1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.