Kwalifikacja B11 Wykonywanie izolacji budowlanych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.