Kwalifikacja B12 Wykonywanie robót dekarskich

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.