Kwalifikacja B12 Wykonywanie robót dekarskich

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.