Kwalifikacja B12 Wykonywanie robót dekarskich

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.