Kwalifikacja B15 Wykonywanie robót ciesielskich

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.