Kwalifikacja B15 Wykonywanie robót ciesielskich

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.