Kwalifikacja B15 Wykonywanie robót ciesielskich

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.