Kwalifikacja B15 Wykonywanie robót ciesielskich

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.