Kwalifikacja B15 Wykonywanie robót ciesielskich

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.