Kwalifikacja B22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.