Kwalifikacja B22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2017

Kwalifikacja B.22 – czerwiec 2017