Kwalifikacja B22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.