Kwalifikacja B22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

październik 2016

Kwalifikacja B.22 – październik 2016