Kwalifikacja B22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.