Kwalifikacja B22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2017

Kwalifikacja B.22 – styczeń 2017