Kwalifikacja B24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.