Kwalifikacja B24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.