Kwalifikacja B24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.