Kwalifikacja B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.