Kwalifikacja B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.