Kwalifikacja B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.