Kwalifikacja B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.