Kwalifikacja B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.