Kwalifikacja B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.