Kwalifikacja B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.