Kwalifikacja B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.