Kwalifikacja B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.