Kwalifikacja B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.