Kwalifikacja B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.