Kwalifikacja B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.