Kwalifikacja B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.