Kwalifikacja B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.