Kwalifikacja B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.