Kwalifikacja B27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.