Kwalifikacja B27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.