Kwalifikacja B28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.