Kwalifikacja B29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.