Kwalifikacja B3 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.