Kwalifikacja B3 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

czerwiec 2017

Kwalifikacja B.3 – czerwiec 2017