Kwalifikacja B9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.