Kwalifikacja B9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.