Kwalifikacja B9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.