Kwalifikacja BAW2 Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.