Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik informatyk (351203)

Pytania teoretyczne z Informatora
Zadanie praktyczne z Informatora

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014

Zadanie praktyczne ze strony CKE
Pliki do zadania praktycznego