Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Utwórz stronę internetową o zaplanowanych poniżej elementach

e14_strona

1. W Menu nawigacyjnym umieścić trzy odnośniki (linki) do podstron składowych o nazwach:Strona główna, Gazetka promocyjna, Kontakt.
2. W nagłówku strony umieść logo sklepu ze znakiem firmowym c:\dane\firma.jpg.
3. Menu, nowości oraz treść strony sformatuj według dokumentu c:\dane\opis.doc.
4. Na Pasku statusu umieść informacje z jakiego oprogramowania korzystałeś, projektując witrynę oraz datę jej wykonania.
5. Opis sklepu komputerowego ma być zamieszczony na stronie głównej.
6. Podstrona Gazetka promocyjna ma zawierać galerię zdjęć z automatycznym generowaniem miniaturek c:\dane\zdjęcia.
7. Podstrona Kontakt ma zawierać dane adresowe sklepu oraz pojedyncze zdjęcie z widokiem sklepu c:\dane\kontakt.

Do wykonania zadania wykorzystaj przygotowane dane w katalogu c:\dane.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, BHP.

Czas na wykonanie zadania: 150 minut

Ocenie podlegać będzie:
 podział strony na elementy według wytycznych z rysunku i jej działanie – rezultat 1;
 strona główna – treść – rezultat 2;
 podstrona gazetka promocyjna – rezultat 3;
 podstrona kontakt– rezultat 4.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
 zgodność układu strony internetowej z zaplanowanym układem elementów;
 poprawność działania i zawartość strony głównej;
 poprawność działania i zawartość podstron: Gazetka promocyjna, Kontakt;
 zgodność zawartości i zawartość podstrony z tytułem;
 poprawność zapisu oprogramowania, daty sporządzenia na Pasku statusu.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Tworzenie stron internetowych
8) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
16) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;
3. Tworzenie aplikacji internetowych
2) tworzy własne typy danych;
3) przestrzega zasad programowania;
5) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
6) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
7) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
8) wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
12) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz
danych oraz administrowanie bazami mogą dotyczyć:
 tworzenia i administrowania bazami danych;
 tworzenia aplikacji i aplikacji internetowych.